WordPress

WordPress är ett CMS som bygger på öppen källkod och som på senare tid blivit ett seriöst alternativ inom den redaktionella sfären. WordPress är widget-baserat och en viktig del av systemvalet är att välja widgets som fungerar väl som en helhet.

På Bricco har vi erfarenhet av integration och sajtutveckling med WordPress som plattform.

Exempel på sajter där vi på Bricco integrerat WordPress med andra CMS:

Exempel på sajter där vi på Bricco ligger bakom WordPress-integrationen: