Bricco AB

Postadress:
Greta Garbos väg 21 c
169 40 Solna
Besöksadress:
Allhelgonagatan 5
118 58 Stockholm
Mailkontakt:
info@bricco.se
fornamn.efternamn@bricco.se
Samuel Eriksson – Teknisk projektledning
070-948 05 00
Stefan Norman – Systemarkitektur
073-344 51 13
Patrik Hultgren – Webbutveckling
070-844 53 41
Elin Francke – Webbutveckling
0704-64 77 48
Tom Honig – Webbutveckling
0733-99 91 91
Mustafa Adam Alshamaa – Webbutveckling
070-861 81 64

Kontakta oss