Det här inlägget är en sammanfattning av
- dels ett seminarium om tillgänglighet på webben
- dels litet läsning och tester.

Den 24 april 2015, föreläste Pär Lannerö om tillgänglighet för webben. Pär har uppdrag för PTS (Post- och telestyrelsen) och är med och jobbar med sajten webbriktlinjer.se.

Tillgänglighet för alla

Enligt Pär har ca ⅕ – ¼ av användarna har någon form av funktionsnedsättning. Och ju äldre vi blir desto fler blir vi. Men ALLA har särskilda behov ibland. En stressig dag, en bad hairday eller när man sitter på ett skakigt tåg. Så att tänka tillgänglighet vid sajtutveckling ger ökad användbarhet för alla.

Verktyg

Pär tipsade om ett flertal verktyg man kan använda sig av i arbetet med tillgänglighet på webben:

Struktur
Verktyg för att utvärdera strukturen på webbplatser.
Verktyg: WAVE (plugin till Chrome/Firefox), WAT (Windows).

Lyssna
Testa hur din sajt upplevs via en skärmläsare, ett sätt att upptäcka hur du kan förbättra tillgängligheten på din sajt.
Verktyg: Fangs (plugin till Firefox), NVDA(Windows), Voiceover (Mac).

Zooma
Går det att zooma in utan att text hamnar bakom andra objekt och utan att funktionalitet går förlorad?
Verktyg: ZoomText

Kontrast
Är kontrasten på sajten sådan att alla kan tillgodogöra sig din sajt. Rött bredvid grönt är inte tillgängligt för de som har en vanlig form av färgblindhet. Det finns dock olika typer av färgblindhet.
Verktyg: Colorbrewer(för kartor)

SEO
Enligt Pär Lannerö är tillgänglighet bra inte bara för fysiska besökare av din sajt, utan också för SEO. “Google Bot brukar sägas vara blind.” Det som är tillgängligt för dina blinda besökare är med andra ord troligtvis också tillgängligt för Google Bot, vilket i sin tur gör det sökbart. Vilket gör det bra för SEO (Search Engine Optimization / Sökmotoroptimering).

Ta tempen på din webbplats
På webbriktlinjer.se kan du testa din webbplats genom att klicka igenom ett antal frågor som hjälper dig att tänka igenom sajten ur ett tillgänglighetsperspektiv. På andra sidan testet får du ett betyg på hur din sajt förhåller sig gentemot andra sajter som gjort testet.
Verktyg: http://webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats/

Prio-lista
För att åtgärda din webbplats tillgänglighet i rätt ordning kan man utgå från webbriktlinjers priolista.
Verktyg: http://webbriktlinjer.se/riktlinjer/.

Prio 1-punkterna ska man alltså börja med:
- Sajten ska följa WCAG 2.0 nivå AA http://www.w3.org/WAI/intro/wcag
- Ge all information på begriplig svenska
- Ange tydligt om viss information är inaktuell
- Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla
- Lyft fram det viktigaste i texten
- Skriv tydliga och informativa rubriker
- Följ standarder
- Skapa en flexibel layout
- Skapa rubriker med h-element
- Testa och utvärdera designförslag
- Anpassa webbplatsen även för små skärmar

Verktygstest

WAVE Evaluation Tool
Jag har testat att använda WAVE Evaluation Tool – ett plugin till Chrome som gör att man kan köra tester på sin lokala sajt eller sidor bakom inloggning. Man får en knapp i Chrome som gör att man kan slå på och av analysverktyget.

Wave förtydligar den bakomliggande html-strukturen på ett överskådligt sätt. Den visar och bedömer bl a:
- Logisk struktur (eller avsaknad därav) på rubriknivåer, att det finns en h1, samt att h3 kommer efter h2 osv.
- Saknade alt-taggar liksom vilka som används.
- Formulär-element om det saknas labels
- Visar ut HTML5-element som t ex nav
- Duplicerade länkar – att både bild, rubrik och ingress är länkade. Det resulterar i fler steg för skärmläsare för att navigera sajten.

Fangs
Jag har testat att använda Fangs. Ett plugin till webbläasren Firefox. När man installerat det går man till sajten som ska undersökas och högerklickar i sidan och väljer “View Fangs”. Där får du tre vyer:
- Skärmläsarvy: en emulering (skriven text) av hur innehållet på din sida skulle läsas upp i en skärmläsare.
- Rubrikvy: en lista över sidans rubriker
- Länkvy: en lista över sidans länkar

Det var intressant att få en ny överblick över sidan. Framförallt tycker jag att rubrik- och länkvyerna ger ett snabbt kvitto på om man namngivit dessa på ett begripligt sätt.

Dock tror jag att skärmläsarvyn inte är representativ för dagens skärmläsare eftersom den t ex inte verkar förhålla sig till HTML5-element. Men det kanske inte är så konstigt eftersom den senaste versionen av Fangs som jag hittade var 1.0.8, vilken kom i juli 2010.

Länkar

http://www.mfd.se/
Myndigheten för delaktighet – tillhandahåller också vägledning.

http://webbriktlinjer.se/
Webbriktlinjer – en webbplats från e-delegationen.

http://www.w3.org/WAI/intro/wcag
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)