Sedan mitten av sommaren 2012 har vi från Briccos sida varit delaktiga i integrationen av nya mp.se. Som vanligt tar vi över när webbyrån, i detta fall proffsiga Oktavilla, har fått ok på sina visionära skisser och förslag.

Vårt jobb är att göra verklighet av design och koppla till valt CMS (publiceringsverktyg, i det här fallet Drupal). En period av strukturdiskussioner tar vid och vi går igenom vad som ska vara innehållstyper, taxonomier och andra systemrelaterade frågeställningar. Det är här vi lägger grunden för hur de som dagligen jobbar med nya mp.se kommer att uppfatta den nya webbplattformen.

Vad är då specifikt för nya mp.se i Drupal? Vi har utöver uppsättning och konfiguration lagt mycket tid på:

  • eget tema med stöd för den sidstruktur och navigeringsmodell som Oktavilla tagit fram,
  • Import av medlemsdata via modulen Feeds där bla hanteringen av källan, i form av en webservice, krävt uppdatering av feeds_soap,
  • rättigheter och roller och
  • Varnish – cachemotor för att klara av stort antal besökare.

Nya mp.se kommer självklart att utvecklas vidare och därför har vi redan i första fasen satt upp en plattform för utveckling och förvaltning. Plattformen baseras på Jira för ärendehantering och Bamboo för Continuous Integration.

Vi känner oss redo att trycka på knappen och låta nya.mp.se bli tillgänglig för alla.